Euromix Beton D.O.O.

Zaljevo bb

85000 Bar

Crna Gora

 

+382 69 066 601

office@euromixindustrija.com

Beton

Liebherr fabrika betona kapaciteta 100m3/h.

Sve je počelo od betona. Proizvodnja i transport betona okosnica su dinamičnog razvoja kompanije. Zahvaljujući kvalitetnim i pouzdanim recepturama, naši poslovni partneri i klijenti su sigurni u integritet betona koji im se dostavlja i koji ugrađuju u objekte koje grade, bilo za sopstvene potrebe ili za potrebe dalje prodaje na tržištu.

 

Dobar kvalitet betona konstatno se potvrđuje i atestima, koji se rade u sertifikovanim laboratorijama u Crnoj Gori. Osim betona kao gotovog proizvoda, kompanija ima ateste i za ključne sirovina, kao što su kameni agregat i cemenat.

 

Osim kvalitetnim recepturama, dominacija na tržištu osigurana je i značajnom mehanizacijom, koja uključuje Liebherr fabriku betona, kapaciteta 100m3/h, flotu od 15 autobeton miksera, pojedinačnih kapaciteta 8m3, 9m3 i 10m3, zatim 7 autobeton pumpi, koje imaju mogućnost da pumpaju beton na visine od 24, 27, 28, 36 i 41 metar visine.

Euromix industrija.

Euromix kamen

Euromix beton

Euromix asfalt

Euromix nekretnine