Euromix Beton D.O.O.

Zaljevo bb

85000 Bar

Crna Gora

 

+382 69 066 601

office@euromixindustrija.com

X RESIDENCE - Završeni su radovi na iskopu temeljne jame

06.10.2021.


01.Septembra 2021.godine investitor Euromix Beton d.o.o. iz Bara, počeo je sa pripremnim i zemljanim radovima na gradilištu u naselju Dobra Voda za izgradnju novog projekta „X Residence“. 
Tokom pripremnih radova, postavljeni su objekti i instalacije privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova, obezbijeđen je prostor za dopremu i smještaj građevinskih materijala kao i drugi radovi kojima se obezbjeđuje sigurnost susednih objekata i nesmetano odvijanje saobraćaja. 


Postupci zemljanih radova:

  1. Iskop zemljanog materijala
  2. Utovar iskopanog materijala
  3. Transport iskopanog materijala
  4. Nasipanje zemljanog materijala 
  5. Zbijanje zemljanog materijala 

Svi zemljani radovi su završeni i danas počinju betonski radovi.